Események

A projekt során több, az érdekelteknek szóló rendezvényt tervezünk, valamint lehetőség esetén igyekszünk a projektet más nemzetközi rendezvényeken is bemutatni.

A saját szervezésű események fő célja az érintetteket tájékoztatása a projekt céljairól, elért eredményeiről.

Az első, sajtó tájékozatóval egybekötött rendezvényünk a 2008. szeptember 22-én Feldbach-ban megrendezett Indító találkozó (Kick of meeting) volt. A rendezvényre meghívást kaptak a Rába-völgy önkormányzatai, civil szervezetei. A konferencián tájékoztattuk az érdekelteket a tervezett projektről, bemutattuk a jelenlegi helyzetet és a projekt eredményeként elérni kívánt árvízi előrejelző rendszer főbb jellemzőit.

A második, sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényünket 2010. október 18-19-én Szentgotthárdon tartottuk. A rendezvény első napján a projektpartnerek, az előrejelző rendszer fejlesztéséért felelős vállalkozók és neves külső szakemberek találkoztak azért, hogy megbeszéljék a két országban az eltérő fejlesztési szintű modellek összehangolásával, egységesítésével kapcsolatos feladatokat.
A rendezvény második napján Sajtótájékoztató keretében a projektpartnerek az érdekeltek és a sajtó képviselőinek beszámoltak mind a projektvégrehajtás, mind a modell-rendszer fejlesztésének aktuális helyzetéről.

A projekt népszerűsítése külső rendezvényeken:

2010. május 25-26-án részt vettünk Alkmaarban, a Rajna-menti Nemzetközi Vízügyi Bizottság (Internationalen Komission für die Hydrologie des Rheingebietes) által szervetett, „Az árvíz-előrejelzés fejlődésének hatásai a kockázatkezelésre” („Advances in Flood Forecasting and the Immplications for Risk Management”) címmel megrendezet workshopon (www.chr-khr.org). A rendezvények az osztrák projektpartnerek poszter formájában, illet szóban is bemutatták a projekt célkitűzéseit, tervezett árvizi előrejelző rendszert

A projekt megvalósításának keretet adó Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 éves rendezvényét 2010-ben szeptember 14-én tartotta Nagycenken. A konferencián a támogatási program keretében megvalósuló projetekről kaphattak tájékoztatást a kedvezményezettek. A rendezvények a magyarországi projektpartnerek egy közös előadás keretében mutatták be a ProRaab(a) és az Openwehr projektkek várható, és addig elért eredményeit (www.sk-at.eu).

2010. október 20-án St. Egydenben tartott „Környezet és Energia” RECOM Hálózati Találkozón is bemutatásra került a projektünk szintén egy, az Openwehr projekttel közös előadásban (www.recom-huat.eu).

2011. október 11-13 között kerül megrendezésre Hamburgban az „Aqua alkta” Klímaváltozás, Árvízvédelem és Vízépítés Konferencia (Kongress für Klimafolgen, Hochwasserschutz und Wasserbau) (www.hamburg-messe.de/acquaalta). Mellynek keretében szintén be szeretnénk mutatni a Rába teljes vízgyűjtő területére létrehozott előrejelző rendszert.