NYUDUKÖVIZIG

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv. Működési területe 7587 km2, alapvetően Vas és Zala megye közigazgatási határain belül helyezkedik el, de érinti Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy megyék területének egy részét is. A táj döntően dombvidéki jellegű. Aprófalvas településszerkezet jellemzi.

  • A települések száma: 498

  • A lakosság száma: 577 866 fő

Legjelentősebb vízgyűjtőink:

  • Mura vízgyűjtő (14138 km2), melynek csupán 15 %-a van hazánkban.

  • Zala vízgyűjtő (2622 km2), mely teljes egészében magyar területen van.

  • Rába vízgyűjtő (5566 km2), melynek 75 %-a Ausztriában található.

Térségünkben a felszíni vízkészlet 57 m2/s, melyből a Rába vízgyűjtőn 25 %, a Zalán 90 %, a Murán 0,5 %-os a kihasználtság. A felszín alatti vízkészletek 86% réteg- és partiszűrésű víz, melyből évente 40-50 millió m3 kerül kitermelésre, mintegy 1500 db víztermelő objektummal. A termál- és gyógyfürdők száma 12.

Területünkön a közműves vízellátás Vas megyében 96%-os, Zala megyében 99 %-os. Ezzel szemben a csatornázottság mértéke Vas megyében 44 %-os, Zala megyében 47 %-os. A tervek szerint 2010-re Vas megyében 65 %-ot, Zala megyében 68-69 %-ot kell elérni.

  • Az Igazgatóság kezelésében lévő vízfolyások hossza: 1526 km.

  • Társulati kezelésben lévő vízfolyások hossza: 2848 km.

Az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalak hossza:

  • Vas megyében a Rába mentén Szentgotthárd, Körmend, Sárvár védelmére 25 km.

  • Zala megyében a Zala mentén 15 km, a Mura mentén 43 km.

Működési területünk három országgal, Ausztriával, Horvátországgal és Szlovéniával határos. E három szomszédunk helyi vízgazdálkodási szervezeteivel tartunk szoros kapcsolatot, végzünk közös fenntartási, beruházási munkálatokat, a közös érdekű vízfolyás szakaszokon, a vízgazdálkodási államközi egyezmény alapján.

 

Alaptevékenységeink:

 

Szakértőként közreműködünk vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban, a vízügyi felügyeleti tevékenységben.

Kiemelten fontos tevékenységünk az Európai Unió Víz Keretirányelvének hazai alkalmazásából adódó feladatok.

Foglalkozunk a területen folytatott vízgazdálkodási tevékenység összehangolásával, a vízkészlet-gazdálkodás, vízrajz, vízkárelhárítás, környezeti és vízminőségi kárelhárítás, vízrendezés, vízhasznosítás, tószabályozás, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás vonatkozásában.

Különösen fontos munkánkban, a térségben élők árvízi biztonságának megteremtése részben a szükséges fejlesztések megvalósításával, részben az operatív árvízvédelmi tevékenység irányításával, koordinálásával

Általános feladatainkon kívül kiemelten foglalkozunk az önkormányzati kapcsolattartással a viziközművek, s a helyi vízkárelhárítás területén is.

Az éghajlati és domborzati viszonyok, a sűrű vízfolyáshálózat szükségessé teszi, hogy hangsúlyosan kezeljük a dombvidéki vízrendezést és meliorációt.

A működési területre jellemző aprófalvas települések miatt jelentős feladat a vízellátás, csatornázás és szennyvízelvezetés kérdése.

Az Igazgatóság területén helyezkedik el az épülő Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, melynek legfontosabb célja a Balaton vízminőségének védelme. Kiemelt feladatunk a beruházás megvalósítása, az eddig elkészült létesítmények üzemeltetése, működtetése, szem előtt tartva a természetvédelmi szempontokat is.

Igazgatóságunk 2005-ben a vízrajzi állomások adatainak észlelése, feldolgozása, archiválása és továbbadása, valamint a felhasználók számára történő értékesítése tevékenységi területén az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be, és alkalmaz.

Államközi egyezmények alapján határvízi együttműködést folytat az Igazgatóság Ausztria, Horvátország és Szlovénia illetékes vízügyi szervezeteivel.

Igazgatóságunk Kis-Balaton Üzemmérnökségének Keszthely-Fenékpusztán működő Fenntartó Üzemegysége vállalkozói tevékenységet is végez, vízrendezési, területrendezési, közúti jármű javítási és karbantartási feladatokat vállalva.

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkája során mindig arra törekszik, hogy működése, tevékenysége minél eredményesebb és sikeresebb legyen. Fontos számunkra, hogy munkatársaink hivatástudattal végzett tevékenysége minél jobban elősegítse a Nyugat-dunántúl egészének, gazdaságának és településeinek fejlődését, javítsa az itt élő polgárok életszínvonalát.