ÉDUKÖVIZIG

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. Alapításának időpontja: 1953. október 01. Működési területe 6370 km2, amely magába foglalja Komárom-Esztergom- és Győr-Moson-Sopron megye egészét, illetve Vas- és Veszprém megye északi részeit.

Az Igazgatóság központja Győrben van, a területi feladatok ellátását négy szakaszmérnökség végzi:

- a Rábai Szakaszmérnökség (Győri székhellyel)

- a Szigetközi Szakaszmérnökség (Ásványrárói székhellyel)

- a Tatai Szakaszmérnökség (Tatai székhellyel)

- a Hansági Szakaszmérnökség (Csornai székhellyel)


 

Az EDUKÖVIZIG működési területe


Főbb feladataink közé tartoznak:

 •  Kárelhárítási tevékenység: árvízvédekezés, belvízvédekezés, vízminőségi kárelhárítás
 • Vízkészlet-gazdálkodás
 • Víz Keretirányelvben meghatározott feladatok végrehajtása
 • Pályázati tevékenység, EU támogatású projektekre, nemzetközi viszonylatban is
 • Határvízi együttműködés Ausztriával és Szlovákiával
 • hulladékgazdálkodás
 • Környezeti nevelésben és oktatásban való részvétel

Állami feladatként ellátandó alaptevékenységébe tartozik a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása:

- „A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése valamint a védekezés az állam, önkormányzatok egyéb érdekeltek kötelezettsége."

Vízkészlet-gazdálkodás, ami a vízgazdálkodás egységes rendszerének azon része, amely a vízkészleteknek és a vízhasználók igényeinek mennyiségi és minőségi, valamint időbeli és térbeli összehangolásához szükséges tevékenységeket fogja össze.

Magyarország Európai Unióba való belépésével Víz Keretirányelvének végrehajtásában a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok jelentős szerepet vállaltak. Az irányelvben foglaltak célja:

 • megakadályozni a vízi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását, védeni és javítani állapotukat

 • előmozdítani a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot

 • veszélyes anyagok bevezetéseinek megszüntetése, a szennyező anyagok csökkentése

 • az árvizek és aszályok mérséklése

A Víz keretirányelvben foglaltak megvalósításával hozzájárulunk:

 • a fenntartható, kiegyensúlyozott és méltányos vízhasználathoz szükséges elegendő mennyiségű, jó minőségű felszíni és felszín alatti víz biztosításához,

 • a felszín alatti víz szennyezettségének jelentős csökkentéséhez,

 • a felségvizek és tengervizek védelméhez, valamint

 • a vonatkozó nemzetközi egyezmények célkitűzéseinek eléréséhez"


 

Magyarország és az ÉDUKÖVIZIG helyzete a Duna vízgyűjtőterületén