Kleine Zeitung

2009. 01. 22

Közös árvíz előjelző-rendszer a Rábán
Steiermark, Burgenland és Magyarország közösen hoz létre egy előrejelző-rendszert a Rábán, hogy hatékonyabbá váljék az árvíz-előrejelzés a folyó mentén és a vízgyűjtő területeken.

A már működő helyi rendszereket nemzetközi központ köti majd össze. Jelenleg az árvíz-előrejelző rendszer a három projektpartner aktuális adatain alapul, amelyeket faxon továbbítanak. Ez a gyakorlat nem tesz lehetővé nagyobb időelőnnyel történő előrejelzést. A Pro-Raab(a) projekt erre a problémára nyújt megoldást. Az osztrák és a magyar vízügyi felügyelőségek márciusban egy közös, határokon átnyúló előrejelző-rendszer kiépítése mellett döntöttek.

Előrejelző-rendszer
"A rendszer magja egy nemzetközi előrejelző-rendszer, amely a működő helyi állomásokat kapcsolja össze."- mondta Johann Seitinger tartományi tanácsos Kornbergben, a régió központjában tegnap tartott prezentáción. A Rába teljes vízgyűjtő területére kiterjedő modell adatai a jövőben korszerű eszközként állnak majd a vízügyi szolgálatok és a vízügyi igazgatóságok (Steiermark, Burgenland, Nyugat- és Észak-Magyarország), valamint a készenléti szervek rendelkezésére.

Hatékonyabb kockázatértékelés
Az időjárásjelentések figyelembe vételével jelentős időelőnnyel (48 óra) becsülhetők meg a kialakuló árhullámok és adhatók ki a riasztások. Ez az élet és a tulajdon biztonságát jelenti. Az új rendszer által pontosabbá válik majd az árvízi kockázatbecslés az újonnan létesítendő települések és telephelyek esetében is.

SMS-ben is küldhető riasztás
A Joanneum Research által kifejlesztett módszer a Mur és az Enn területén már működik. A jelenlegi projekt célja a tudományos eszközök összehangolása a mindenkori működési területre. A rendszer központi egysége a Tartományi Vízügyi Igazgatóságnál üzemel. A lokális egységek lehetővé teszik az adatok helyi elvek és követelmények szerinti feldolgozását. "A cél, hogy az információ gyorsan a megfelelő helyre kerüljön, ott megfelelő intézkedéseket hozzanak, és a lakosságot riasszák." A láncot egy olyan szolgáltatás zárhatná, amely egyéni kérésre SMS formájában továbbítaná a riasztást.

Az előkészítés fontossága
Nagyon fontos a jó információs bázis a szomszédos területekkel még egy olyan tartomány számára is, amilyen Burgenland, amelyen sok víz átfolyik, de csapadéka kevés, húzta alá Gerhard Spatzierer, az ottani vízügyi osztály vezetője. Magyar kollégája, Jakus György ugyanerre mutatott rá: " A Rábán nagy árhullámok jöhetnek, ezért fontos a megfelelő felkészülés."

Helmut Steiner