Eredmények

A projekt végrehajtása 6 munkacsomagban történik. A projekt tervezett kezdése 2008. március, a várható befejezés 2011. december.

A különböző munkacsomagok terén az alábbi eredményeket várjuk:


1. Projektmenedzsment (2008/03 - 2011/12)

 • A projektvezetőség felépíti a projekt szervezetét, a projektet irányító bizottságot, a projekt koordinációt és kockázati menedzsmentet;

 • Bevezeti a monitorizálást: a folyamatosan aktualizált munkatervet, eredményeket, részletes időtervet, költségtervet;

 • Megteremti a szükséges szervezeti alapfeltételeket: pl. az együttműködési megállapodást, ügyviteli szabályzatot, projekt irányító bizottságot, kiegészítő megállapodásokat;

 • Létrehozza a jelentéstételi kötelezettséget: leszámolásokat, előrehaladási jelentéseket, zárójelentés alapjait és felelős a programirodával való kommunikációért;

 • Rendszeres munkamegbeszélésekkel és ezek dokumentálásával nyomon kíséri a projekt haladását.


2. Adatgyűjtés, -ellenőrzés és -konvertálás (2008/08 - 2011/05)

 • A Rába egész vízgyűjtőjéről valamint mellékfolyóiról megtörténik az adatgyűjtés (csapadék, léghőmérséklet és vízszint adatai, az osztrák Központi Meteorológiai és Geodinamikai Intézet csapadék előrejelzései, GIS adatok, vízhozam vizsgálatok az adatállomány felépítéséhez.

 • Az adatok ellenőrzése után azok átkerülnek a fejlesztőkhöz. Ők végzik el a hitelességi ellenőrzéseket és az adatok konvertálását a modell formátumába.


3. A hidrológiai és hidrodinamikai modell kalibrálása (2008/09 - 2011/05)

 • A hidrológiai modell kalibrálását végzik a megszabott megfigyelési idő tartamára, beleértve a hómodellt is;

 • Ezután a hidrológiai modell validálása következik (a megszabott időtartamon kívüli megfigyelési időt beleszámítva)

 • Utána következik a szakosztály engedélyezése az összehangolás, pontosság ellenőrzése után;

 • Következő lépés a hidrodinamikai modell kalibrálását érinti (árhullám levonulásának modellje) a megszabott megfigyelési idő tartamára;

 • Utalás az árterekre;

 • Azután következik a hidrodinamikai modell validálása (a megszabott időtartamon kívüli megfigyelési időt beleszámítva);

 • Végül a szakosztály engedélyezése következik az összehangolás, pontosság ellenőrzése után.


I. mérföldkő: a modell működik és engedélyezett (2011/05)


4. Helyi és központi (egész vízgyűjtőt átfogó) modell kialakítása, beépítése és tesztelése (2009/04 - 2011/12)

A modellek kifejlesztése két lépésben zajlik:

a) Helyi modellek:

 • A mindenkori régió követelményeinek valamint szcenárióinak meghatározásával (közös workshop/megbeszélés útján) megteremtjük a feltételeket, azután következik a modellek kialakítása.

 • Sikeres próbafuttatás után a rendszerek beépítése helyben a projektpartnereknél.

b) Központi modell:

 • A követelmények meghatározása után a rendszer kifejlesztése történik;

 • A sikeres próbafuttatás után beépítjük a rendszert a Stájerországi Tartományi Kormányhivatal 19 A szakosztályánál.


II. mérföldkő: elkészül a projektpartnereknél a beszerelés (2011/03)


 • Megtörténik az összes rendszer próbaüzeme;

 • Ez a fázis az összes eredmény bemutatásával valamint az árterek ábrázolásával végződik;

 • A zárójelentések kidolgozása a felhasználók (pl. területrendezés, községek stb.) számára fontos eredmények bemutatását is magába foglalja;

 • Folytatásra irányuló intézkedéseket is tartalmaz beleértve az utalást a kockázatkezelés számára.


III. mérföldkő: az eredmények rendelkezésre állnak (2011/11)


5. Határon átnyúló egyeztetések beleszámítva a képzést és gyakorlatokat (2008/09 - 2011/11)

A határon átnyúló szükséges egyeztetések a projekt egész futamideje alatt folynak.

 • Az adatgyűjtésről szóló tapasztalatcsere, dokumentálása;

 • Közösen megszabott képzést és beiskolázást elősegítő tananyag beszerzése;

 • Az árterek térképezését érintő összehangolás dokumentálása és bemutatása;

 • Használati kézikönyvek beszerzése, beiskolázások;

 • Az összrendszer dokumentálása;

 • Intenzív tapasztalatcsere folyik.


6. Tudatformálás, PR aktivitás, eredmények disszeminációja (2008/06- 2011/12)

 • A kommunikációs terv alapján kidolgozzuk a tevékenységek valamint a dokumentáció stratégiáját és végrehajtását;

 • Vállalati arculatot alakítunk ki (logó, layout, hírlevél, stb.) a projekt számára;

 • Bélyegeket készítünk;

 • Cikkek, poszterek szerkesztése és publikációk megjelentetése szakfolyóiratokban;

 • Információs anyagot és (kétnyelvű) prospektust készítünk el (specifikus célcsoportok szerinti);

 • A projekt honlapot folyamatosan aktualizáljuk (nyilvános és jelszóval védett tartománnyal);

 • Közös (tudományos és tudomány-népszerűsítő) dokumentumokat mindkét nyelven tervezünk kiadni;

 • A nyilvánosság érdeklődését felkeltő projektindító megbeszélést és záró értekezletet (országonként és közösen) két további információs rendezvénnyel bővítjük;

 • Közös eseményt tervezünk főprogrampontként, ami a helyi lakosság köztudatát fogja kialakítani.